MENU:

Activiteiten 2013

  1. Januari 2013 expositie Jan en Jetty Homan in het Stadsmuseum te Doetinchem. Voorbereiden en helpen inrichten.
  2. Inrichten van het nieuwe depot voor stichting De Ezelstal te Vorden, Zomervreugdweg 2. Eigendom: fam. Leuftink.
  3. Voorbereiden van 4 open Kunstzondagen met posters en flyers. Locatie: De Ezelstal te Vorden met de expositie van Gradus Verhaaf , Jan Homan en Jetty Homan.
  4. Voorbereiding en inrichting expositie “Museale kunst in Vorden” in het KZV- gebouw in Vorden met werken van Jan Homan en Gradus Verhaaf. Een zomerexpo.
  5. De culturele ANBI-status van de stichting wereldkundig maken door het maken van een brochure en die verspreiden.
  6. Voorbereiding jubileumexpositie 2014 in De Ezelstal ter ere van het 10-jarig bestaan van De Ezelstal. Werken laten restaureren, lijsten e.d.
  7. Voorbereiden van een actie om meer Vrienden van Stichting De Ezelstal te werven.
  8. Oriënteren waar en wanneer een grote overzichtsexpositie van het werk van Gradus Verhaaf kan plaatsvinden.
  9. Uitbreiding van het bestuur.
  10. Uitbreiding relatienetwerk en die onderhouden.