Activiteiten 2011

  1. Eerste expositie Gradus Verhaaf. Zondag 9 Januari feestelijke opening en welkom voor Gradus Verhaaf in de te beheren kunstcollectie van De Ezelstal.
  2. Rietje Zuijderwijk als gastexposante bij het werk van Gradus Verhaaf. Haar “speelse objecten” zijn een passende omlijsting rond het schilder- en tekenwerk van Gradus Verhaaf.
  3. Deelname aan vier open kunstzondagen waarbij indien mogelijk de kunstenaars aanwezig zijn. I.v.m. lustrum van de Kunst Zondag Vorden een extra 5e dag op Zaterdag 10 December.
  4. Paralel aan de open dagen, viermaal een expositie van 5 weken in de ABN-AMRO te Vorden. Voorbereiden van een soloexpositie van Gradus Verhaaf in de ABN-AMRO.
  5. ANBI-status aanvragen.
  6. Voorbereiden twee exposities in 2012. De eerste van Gradus Verhaaf rond zijn 80e verjaardag in April.De tweede rond het ouevre van Jetty Homan. Het is haar 100e geboortejaar.
  7. Voorbereiden Kerstkaart met werk van Gradus Verhaaf.
  8. Contacten leggen en onderhouden.